Eurogare
pilier.jpg

Eurogare nv

Gedelegeerd bestuurder : M. Vincent BOURLARD
Voorzitter van de raad van bestuur :
M. Jean-Claude FONTINOY
Vice-voorzitter van de raad van bestuur: M. Jean SEQUARIS

Euro Liège TGV nv is een studiebureau dat gespecialiseerd is in de engineering, de opvolging en de uitvoering van spoor- en bouwkundige projecten: spoorinfrastructuur en stations, seinhuizen, infrastructuur voor logistieke centra, winkels, parkeergarages, kantoren, enz.

Behalve deze opdrachten voor de spoorwegen, en de verdere werken die daaruit voortvloeien, is Euro Liège TGV nv eveneens betrokken bij de vastgoedontwikkeling van terreinen die tot de NMBS Groep behoren in de buurt van de stations: een strategisch instrument voor de herwaardering van de omliggende wijken.

Eurogare is een dochteronderneming van de NMBS-Holding en de GewestelijkeInvesteringsmaatschappij van Wallonië (SRIW).

In 2010 volgde ze Euro Liège TGV op, een dochteronderneming van de NMBS en van deSDLG (Société de Développement de Liège-Guillemins). Euro Liège TGV werd in 1993 opgericht om het nieuwe stationsproject van Luik-Guillemins te bestuderen en uit te voeren. De activiteiten van Euro Liège TGV werden geleidelijk aan gevarieerder en omvatten he thele Waalse Gewest. Eurogare is de erfgenaam van deze evolutie. De onderneming is ookgemachtigd om spoorweg- en andere aanverwante projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.