Eurogare
pilier.jpg

Calatrava Stations - Liège

Dit boek is het eerste in de reeks die Robertina Calatrava wijdt aan het werk van Santiago Calatrava.
 

Rijkelijk geïllustreerd met schetsen, plannen, foto's... en met een tekst van Santiago Calatrava zelf, gaat het boek in op de vijftien jaren waarin dit project verwezenlijkt werd. De introductie en een interview werden toevertrouwd aan Philippe Jodidio.

Calatrava Stations

Editions Sofia's books - 2011
Hardcover, 30x23cm, recto-verso vierkleurendruk – 192 pagina's.
Teksten in het Frans en in het Engels

Dit boek is onmiddellijk verkrijgbaar in de zetel van Eurogare voor een bedrag van € 21.

Verzendkosten: voor België: € 6,20 - voor de buurlanden: € 16,60 - voor de rest van Europa: € 24